Serve the People

This book is a compilation of articles on the history of the radical movement in the University of the Philippines.

Book title: Serve the People: Ang Kasaysayan ng Radikal na Kilusan sa Unibersidad ng Pilipinas

Editors: Bienvenido Lumbera, Judy Taguiwalo, Roland Tolentino, Ramon Guillermo, Arnold Alamon.

Published 2008 by IBON, CONTEND, and ACT.

Contents

Part I. 1908-1960

 • Historical essay: Dissent and counter-consciousness in the academe – by Elmer A. Ordonez
 • The university and the masses – by Renato Constantino
 • Radical student leadership: A short history of the UP Student Council – by Mong Palatino
 • Radikal na tradisyon sa Philippine Collegian – by Kenneth Roland A. Guda
 • Wenceslao Q. Vinzons (1910-1942): Isang maikling buhay para sa isang mahabang pakikibaka – by Jonabelle Vidal Asis
 • Road to extinction – by Elmer A. Ordonez
 • Recrudescence – by Elmer A. Ordonez
 • Liham sa mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas – by Joi Barrios Leblanc

Part II. 1961-1972

 • Historical essay: Foundation for sustained development of the national democratic movement in the University of the Philippines – by Jose Maria Sison and Julieta de Lima
 • Growing up in the Diliman Republic – by Rey Claro Casambre
 • Decade of the Diliman Republic – by Luis Teodoro
 • SND at PSR: Mga aklat ng rebolusyon – by Mong Palatino
 • UP at PAKSA – by Bienvenido Lumbera
 • A report on the Nationalist Corps 1969-70 – by Judy M. Taguiwalo
 • Babae, makibaka – by Judy M. Taguiwalo
 • Pangkalahatang welga sa UP, Pebrero 4, 1969 – by Judy M. Taguiwalo
 • Pagbabalik-tanaw sa Diliman Commune – by Mong Palatino
 • Revolution as a career – by Angel D. Baking
 • To the living comrades – by Antonio Tagamolila
 • Itanghal ang bagong Pamantasang Hirang – by Bienvenido Lumbera

Part III. 1972-1983

 • Historical essay: Pangangapa sa simula ng Martial Law – by Dante L. Ambrosio
 • Crisis of conscience in the classroom – by Dolores Stephens Feria
 • One UP student’s journey – by Carol Pagaduan-Araullo
 • Science and technology for the people – by Giovanni Tapang
 • Hindi simpleng tagasagip – by Ilang-ilang D. Quijano
 • Guerrilla doctor: A portrait of Johnny Escandor – by Ellise Bulosan
 • UP at aktibismong pangkultura: Isang pagtunton ng landas – by Bonifacio P. Ilagan
 • Ang unibersidad at ang kanyang tanghalan sa panahon ng batas militar – by Joi Barrios-Leblanc
 • Mula UP hanggang sambayanan: Mahigpit na kawing sa praktikang panlipunan at ideolohikal na pagsisimula ng Kilusang Pambansang Demokratiko at pagbubuo ng pambansang wika – by Melania Lagahit Abad
 • The Diliman Review under Martial Law – by Herminio S. Beltran Jr.
 • Represent and struggle: The Office of the Student Regent and the Katipunan ng mga Sangguniang Mag-aaral sa UP – by JPaul S. Manzanilla
 • The Center for Nationalist Studies – by JPaul S. Manzanilla
 • Mula kanayunan patungong pamantasan – by Kenneth Roland A. Guda
 • Mga martir ng pakikibakang anti-diktadura – by Dante L. Ambrosio

Photos and images

Part IV. 1983-1992

 • Historical essay: Ang tila kalmanteng UP – by Tess Vistro
 • Ang komunidad ng UP noong Dekada ’80 – by Donato Continente
 • Ang maikling kasaysayan ng RIPADA – by Clodualdo “Buboy” Cabrera
 • Ang maikling kasaysayan ng All UP Workers Union – by Clodualdo “Buboy” Cabrera
 • AS Steps vs. US Bases – by Rommel B. Rodriguez
 • Lean – by Tess Vistro
 • A sense of nationhood – by Renato Constantino
 • State U – by Yano

Part V. 1993-2000

 • Historical essay: Lost souls and “changed times”: The struggle against reformism in UP – by Renato M. Reyes Jr.
 • Alay Sining: Tanaw sa mahigit isang dekada ng sining para sa bayan – by Roselle Pineda
 • Minsan, Eraserheads – by Kenneth Roland A. Guda
 • Ang bahaghari sa pakikibakang pang-kasarian sa Unibersidad ng Pilipinas – by Roselle Pineda
 • UP (University of the Philippines/People) UP naming/nating lubos na Mahal – by Melania Lagahit Abad

Part VI. 2001-2008

 • Historical essay: Patuloy na pagsulong sa harap ng tumitinding mga hamon: UP Diliman, 2000-2008 – by R.C. Asa
 • UP, Erap, at ang Edsa Dos – by Mong Palatino
 • Statement on the RGEP – by UP General Education Movement
 • Globalizing the UP General Education Program – by Danilo Araña Arao
 • RGEP Blues – by Vlad Gonzales
 • The UP Wide Democratization Movement and the struggle for a democratic university of the people – by Judy M. Taguiwalo
 • An act reorienting the University of the Philippines as a democratic university of the people – by UP Widem II
 • Apat na batayan ng pagtutol sa TOFI – by CONTEND
 • The full force of defiance – by Raffy Jones G. Sanchez
 • Makidangadang (Pagsapi/Pag-aaklas) – by Choy Pangilinan
 • Sentenaryo ng komersyalisasyon: Primer sa lumalalang sitwasyon sa Unibersidad ng Pilipinas – by STAND-UP
 • Soul-searching: A statement for the July 20, 2006 Tigil Paslang activity for the missing UP students – by Tigil Paslang UP
 • Karen at Sherlyn: Magigiting na iskolar ng bayan – by Kenneth Roland A. Guda
 • Para kay Nanay Conception – by Teo Marasigan
 • Erika Salang, martir ng kabataan – by Silay Lumbera
 • Monico Atienza: Dakilang pantas ng Kilusang Pambansa-Demokratiko – parangal ng CONTEND
 • Tagulaylay ng Republika – by Rene Villanueva
 • Mula UP hanggang Cagayan Valley – by Elizabeth Principe
 • Daluyong – by Vencer Crisostomo
 • Ang Unibersidad ay tatahak sa mapanganib na landas ng neoliberalismo, lalo lamang sisikhay ang militanteng aktibismo – by Satur C. Ocampo
 • Epilogue: Ang Sentenaryong Hinaharap ng Pamantasan ng Mamamayan – by Judy M. Taguiwalo