Friday, December 9

Tag: UP Diliman

Serve the People
Books-journals, Late modern

Serve the People

Book title: Serve the People: Ang Kasaysayan ng Radikal na Kilusan sa Unibersidad ng Pilipinas Editors: Bienvenido Lumbera, Judy Taguiwalo, Roland Tolentino, Ramon Guillermo, Arnold Alamon. Published 2008 by IBON, CONTEND, and ACT. (more…)